Vereniging Interieur Importeurs & Agenten

corona

De wereldwijde Corona-crisis heeft grote economische en financiële risico’s en gevolgen voor ondernemers, bedrijven en werkgevers. Ik heb daarom een aantal informatiebronnen, regelingen en adviesorganen op een rijtje gezet. Ik volg nauwgezet alle ontwikkelingen en zal je op de hoogte houden van zaken die van belang kunnen zijn. Onderstaand vast een samenvatting van maatregelen die er aankomen. Over de uitwerking is nog weinig bekend maar ook dat volg ik op de voet. Wat betreft de regeling voor zzp’ers, een tegemoetkoming van zo’n € 4.000, zijn de gemeentes aan het zet. Die hebben helaas nog niet alles op orde maar ik verwacht dat dit in de komende week geregeld gaat worden. Hou de berichtgeving dus even in de gaten want je moet je melden bij de gemeente waarin je bent ingeschreven.

Heel veel sterkte in de komende tijd!
Ab Huijer


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hans van Duinen. Hans is, op 77 jarige leeftijd, na een kort ziekbed op donderdag 4 juli 2019 overleden.