Jaarlijkse agentendag

Beste leden,

Wat zou het leuk zijn om elkaar weer te zien en te spreken. Het is voor velen een roerige tijd geweest. 

Het bestuur is bezig om onze jaarlijkse Agentendag te organiseren en wel op 

vrijdag 22 oktober a.s. vanaf 10.30 uur bij de Dutch Design Week in Eindhoven. 

Graag deze dag vrijhouden en zet hem gelijk in uw agenda. Wij zullen een leuk, gezellig en interessant 
programma voor u verzorgen. Hoe, wat & waar (exacte locatie)… komen we snel op terug. 

Zonnige groet, 
Uw VIIA bestuur